Logi sisse / Registreeru
Korv0
  • Teie ostukorv on tühi

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1 Käesolevas privaatsuspoliitikas on sätestatud e-poe jalgimine.ee ja jalgimine.ee kliendi (edaspidi: Teie) isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise peamised põhimõtted ning kord.

1.2 Teie isikuandmete kogumine, töötlus ja säilitamine on reguleeritud käesoleva privaatsuspoliitika, Leedu vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja muude õigusaktidega.

1.3 E-poes oma isikuandmeid sisestades olete nõus, et jalgimine.ee valdab ja töötleb neid käesolevas privaatsuspoliitikas ja õigusaktides sätestatud eesmärkidel, vahenditega ja korras.

1.4 Meil on kohustus müüa kaupa vähemalt 18-aastastele füüsilistele isikutele. Kui te olete noorem kui 18 eluaastat, võite osta ainult vanemate või hooldajate nõusolekul.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1 Jalgimine.ee lähtub järgmistest peamistest isikuandmete töötluse põhimõtetest:

2.1.1 isikuandmeid kogutakse määratletud ja seaduslikel eesmärkidel;

2.1.2 isikuandmeid töödeldakse täpselt ja ausalt;

2.1.3 isikuandmeid uuendatakse pidevalt;

2.1.4 isikuandmeid säilitatakse vaid nii kaua, kui seda on vaja kindlaks määratud andmetöötluseesmärkide täitmiseks;

2.1.5 isikuandmeid töötlevad üksnes need töötajad, kellele on antud selline õigus;

2.1.6 kogu teave töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne.

2.2 Jalgimine.ee austab Teie õigust privaatsusele. Teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, vanuserühm, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja muu e-kaupluse registreerimisvormis märgitud teave) kogutakse ja töödeldakse järgmisel otstarbel:

2.2.1 Teie kaubatellimuste töötlemiseks;

2.2.2 finantsdokumentide (nt arvete) väljastamiseks;

2.2.3 kauba tarne või kohaletoimetamisega seotud probleemide lahendamiseks;

2.2.4 muude standardsete kohustuste täitmiseks.

3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

3.1 Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

3.1.2 Müüjal on õigus edastada teave kolmandatele isikutele üksnes punktis 2.2 sätestatud eesmärkide tarvis.

3.1.3 Ainult Leedu vabariigi seaduses sätestatud korras.

4. Registreerimisreeglid

4.1 Te peate registreerimisvormis enda kohta esitama täieliku, üksikasjaliku ja õige teabe. Kui Te esitate registreerimisvormis ebatäpsed, väärad või eksitavad andmed, on meil õigus Teie registreerimine tühistada ja andmed kustutada või piirata Teie võimalust kasutada e-poodi.

5. Isikuandmete muutmine või uuendamine

5.1 Teil on õigus registreerimisvormis esitatud informatsiooni millal tahes muuta ja/või uuendada, teatades sellest e-posti aadressil info@jalgimine.ee

6. Küpsised (ingl cookies)

6.1 Et pakkuda Teile meie kodulehel täisväärtuslikku teenust, salvestame Teie arvutisse (seadmesse) teavet (küpsiseid, ingl cookies). Salvestatud teavet kasutame Teie kui kodulehe varasema kasutaja äratundmiseks, kogudes kodulehe külastatavuse statistikat. Teil on alati võimalus järele vaadata, millist informatsiooni (küpsiseid) me salvestame, ning kustutada kõik salvestatud küpsised või osa neist. Samuti on Teil õigus mitte nõustuda informatsiooni (küpsiste) salvestamisega Teie arvutisse (seadmesse) ja selle kasutamisega, kuid sellisel juhul võib kodulehe mõni funktsioon Teile kättesaamatuks jääda. Kokkuvõttes, e-kaupluse kasutamisega nõustute, et Teie arvutisse (seadmesse) salvestatakse informatsiooni. Teil on alati võimalik enda antud nõusolek tühistada, muutes oma veebilehitseja seadeid või pöördudes meie poole kodulehel avaldatud kontaktandmetel.

7. Reeglite muutmine ja lõppsätted

7.1 Veebipoel jalgimine.ee on õigus privaatsustingimusi osaliselt või täielikult muuta, teatades sellest e-kaupluses. Meie kodulehe teenuste edasine kasutus tähendab nende reeglite järgimist. Kõik tekkinud lahkhelid ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Leedu vabariigi seaduse järgi.